Piece na Pelet  Piece z płaszczem wodnym Piecyki kuchenne Z wymiennikiem wody Piece na Pelet na Pelet Pellet Piecyki na Pellet Ekokominki Na drewno Kozy Piecyki Kozy Piecyki na drewno Kuchnie węglowe Kuchnie opalane drewnem
 
BLOK REKLAMOWY
Kominki Elektryczne
Future Design
Grille ogrodowe
Nowoczesne Obudowy
Kominki Gazowe
Biokominki
 

Czym jest pellet?

Surowcem do produkcji granulatu paliwowego z biomasy może być każdy rodzaj roślin. Najcenniejsze, a dokładniej najbardziej kaloryczne są odpady drzewne: trociny, ścinki i wióry, z których produkowany jest np. pelet barlinecki (70% trocin iglastych i 30% liściastych). Wysuszony i rozdrobniony materiał, poddawany jest zabiegowi podgrzewania w wyniku którego lignina - jeden z podstawowych składników drewna - zaczyna wykazywać właściwości kleju. Gorąca masa cząsteczek ligniny i celulozy jest następnie granulowana, tak aby ostatecznie uzyskać postać gotowego peletu.

Pellet-w języku angielskim oznacza kulkę, tabletkę lub granulkę. Materiał opałowy ze sprasowanych podwysokim ciśnieniem odpadów drzewnych, trocin, wiór, zrębów. Wykonywane w postaci granulatu w kształciewalców ośrednicy 6-10 mm i długości kilku centymetrów. Mają one wyższą wartość energetycznoą niż drewno, niską wilgotność a w czasie spalania powstaje niewielka ilość popiołu. Jest to całkiem legalne fabryczne rozwiązanie,które pozwala na spalanie w palenisku paliw uznawanych zwykle za odpady lub wręcz zabronionych przez producentów.Świat jest pełen odpadów a więc istnieje wielka potrzeba na wszystko palne piece.Pellety są wysoko ekologicznym paliwem.Granulat produkuje się z drewna lubodpadów powstających podczas jego obróbki.Nie zawierają żadnych chemicznych dodatków.Do produkcji pelletów można również użyć produktów ubocznych takich jak:ryż i jego łuski,odpady bambusowe,łupinki orzechów i migdałów,kukurydza,a nawet pestki oliwki lub czereśni.Wszystko to w pewnych warunkach może być niekłopotliwym odpadem,za to doskonałym paliwem.

Jak powstaje pellet?

Drewno jest sprasowywane przez poddanie działaniu wysokiego ciśnienia w specjalnych matrycach z otworami. W wyniku tego procesu rozgrzewa się ono i zaczynawytwarzać naturalne spoiwo.Pellety otrzymują swoją formę bez potrzeby stosowania innych substancji klejących. Z niepotrzebnych resztek powstaje pełnowartościowy materiał opałowy, który może w ciągu najbliższych kilku lat poprawić sytuację w polskiej energetyce. Rozszerzenie dziedzin ich stosowania zmniejsza emisję do atmosfery dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz zmniejsza "efekt cieplarniany". Tym samym odpowiadają one nowoczesnym wymaganiom stawianym źródłom energii cieplnej. Zastosowanie pelletu o jak najlepszych parametrach wpływa na sprawność urządzenia oraz częstość ich konserwacji. Rynek pelletów na świecie to rynek młody, w Polsce funkcjonuje zaledwie od kilku lat. Rozwija się równolegle z rozwojem urządzeń grzewczych. Potencjalny użytkownik może mieć wątpliwości dotyczące ogólnopolskiej dostępności pelletów. Ważne jest, więc by każdy sprzedawca urządzenia grzewczego na to paliwo zapewniał je swojemu klientowi.W Polsce jest już ok.30 liczących się producentów pelletów i ciągle ich przybywa, więc z zaopatrzeniem nie będzie problemu. Roczna produkcja w naszym kraju wynosi obecnie ok. 300 tyś. ton.Większość tzn. ponad 80% przeznaczona jest na eksport. Ważne jest to, że granulat w Polsce jest nadal tańszy o 30-40% w stosunku do oferowanego w państwach Unii Europejskiej. Cena pelletu w stosunku do innych paliw jest i będzie jedną z najniższych i stabilnych. Realny koszt energii grzewczej uzyskanej ze spalania pelletu jest o połowę niższy niż w porównaniu do kosztów spalania oleju opałowego.Paliwo to jest bardzo oszczędne gdyż do ogrzania domku jednorodzinnego potrzeba ok.5 ton rocznie, co pozwala na zaoszczędzenie w stosunku do oleju opałowego ok. 2 tyś na rok.Tona pelletu waha się między 500 a 600 zł. Coraz większym zainteresowaniem na naszym rynku cieszą się instalacje przeznaczone do domów jednorodzinnych. Piece opalane pelletem znajdują zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej oraz mniejszych systemach ciepłowniczych wypierając węgiel kamienny i koks. Zastosowanie nowoczesnego kotła na pellet w zastępstwie kotła na gaz ziemny czy olej opałowy gwarantuje znaczny zwrot kosztów już po pierwszym sezonie grzewczym. Wartość energetyczna pelletu (18 MJ/kg) jest o wiele mniejsza niż wartość opałowa oleju (42MJ/kg), jednak stosunkowo niska cena, duża dostępność oraz odnawialność czynią pellet paliwem wysoko konkurencyjnym. Cena jednego GJ energii wytworzonej przez spalanie pelletu wynosi niecałe 39 zł, podczas gdy wytworzenie tej samej ilości energii przez spalanie oleju opałowego wzrasta już do 92zł. Pellety charakteryzują się również znikomą (ok.1%) zawartością popiołu, co czyni je paliwem bardzo efektywnym (99% paliwa przetwarzane jest na energię).

Pellety powinny być przewożone i magazynowane w suchym miejscu.W kontakcie z wilgocią pęcznieją i nie nadają się już do użytku.Dystrybucja jest bardzo łatwa- aktualnie w Polsce dostępne są przeważnie w workach po 15 lub 20 kg lub w tzw. "big-bagach" - co sprzyja szerokiemu zastosowaniu zarówno na wsiach jak i w miastach.

Podsumowując - dlaczego powinniśmy zwrócić uwagę na pellet?

Z dużej gamy argumentów przemawiających za tym paliwem przytoczmy trzy najpoważniejsze:
- tanie
- czyste
- wygodne w stosowaniu.
Poza tym:
- do jego produkcji wykorzystujemy surowiec, którego mamy pod dostatkiem i którego pozyskiwanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem,
- jakiegokolwiek surowca nie musimy importować-a nie możemy tego powiedzieć przecież o ropie czy gazie,
- dzięki produkcji pelletu przemysł drzewny osiąga dodatkowe profity; zmienia się bilans całej gospodarki,
- w trakcie jego produkcji nie powstają żadne odpady;dzieje się wręcz odwrotnie:produkcja jest jednym ze sposobów efektywnego zagospodarowania odpadów,powstających w różnych branżach przemysłu drzewnego,
- spalanie pelletu nie wprowadza do środowiska naturalnego żadnych szkodliwych substancji;spaliny z dobrze spalonego pelletu to tylko para wodna i dwutlenek węgla.Ten ostatni to dokładnie ten sam CO2,który rośliny zasymilowały w trakcie wzrostu.Wbrew pewnym przesądom jego obecność w atmosferze jest niezbędna do tego,by życie na naszej planecie rozwijało się prawidłowo.
- pellety stosowane w nowoczesnych instalacjach grzewczych są bardzo wygodne. Niepotrzebny jest stały dozór pieca. Zasilanie w paliwo odbywa się całkowicie automatycznie.
- pellety mają znaczącą przewagę nad paliwami kopalnymi: nie wytwarzają szkodliwych oparów,nie grożą wybuchem,a powstające podczas spalania niewielkie ilości popiołów są pożyteczne i mogą być wykorzystane do nawożenia ogródka.

 

Piece kominkowe | Piece z płaszczem wodnym | Piece na pelet | Kuchnie na drewno | LINCAR. Wszelkie prawa zastrzeżone.